Aikaistavat sopimukset sanallinen sekä vanhoja sopimuksia halkaisu katsotaan